Jozan Coenen

Mr. Jozan Coenen is jurist, eigenaar van First Seven en zelfstandig en onafhankelijk mediator.

 

Met ruim 30 jaar ervaring als interim en in de backing van raden van bestuur, besturen en directies in de academische en topklinische ziekenhuiswereld en op de universiteit, is zij vertrouwd met complexe en

ingewikkelde situaties en met lastige en ongemakkelijke kwesties.

 

Zij heeft vermogen om een gecompliceerde kwestie op alle aspecten te doorgronden.

Haar benadering is doortastend en oplossingsgericht. Hierin is zij creatief, zij zet je aan het denken.

Zij hanteert een professionele aanpak en kwaliteit, met aandacht voor het individu, de persoon staat centraal,

en met het oog op het geheel.

 

Zelf zegt zij hierover: "Ik weet wat het betekent om te excelleren. Om samen succesvol te zijn, de gewenste verandering te realiseren of een idee tot uitvoering te brengen. Maar ook, hoe lastig dat kan zijn. In een complexe omgeving, waar verschillende belangen en belanghebbenden bij elkaar komen, intern en extern. 

Dan zijn duidelijkheid en communicatie de sleutel. Omwille van de relatie.''

 

Contact opnemen.