Mediation

Aan tafel

Wij helpen u bij het hanteren of oplossen van een conflict, geschil of lastige kwestie, zakelijk of privé.

Om het gesprek aan te gaan. Met elkaar. Om op een prettige en passende wijze een lastige of moeilijke kwestie af te ronden. Los van de uitkomst. Goed uit elkaar of goed met elkaar verder.

 

In gesprek

Het aangaan van een gesprek is niet altijd gemakkelijk. Soms is de kwestie al zover geëscaleerd dat de betrokkenen niet meer willen of durven praten. Of niet meer mogen praten.

Het is onze ervaring dat er altijd een uitweg is. Door duidelijkheid te geven over wat er gaande is. Door inzicht en overzicht te geven en door de kwestie in de context te zetten. Door te kijken naar wat er wel mogelijk is en naar wat goed voelt.

 

De rol van de mediator

De mediator is een neutrale en onafhankelijke professional.

De mediator verzorgt het proces en gaat met u op zoek naar bij u passende oplossingen.

De mediator helpt u om het gesprek aan te gaan. Om duidelijkheid te verschaffen. Om overzicht en structuur

aan te brengen. Op weg naar een duurzame en toekomstbestendige oplossing.

 

Oplossing

Het is onze ervaring dat in de meeste gevallen, na een afzonderlijke intake, er vaak nog maar twee gesprekken volgen om de kwestie te kunnen afronden. Mediation hoeft dan ook niet duur te zijn. En u bent zelf aan zet.

 

Referenties

Ongeacht de uitkomst van het traject vertellen mensen dat zij tevreden zijn, goed geholpen en weer verder kunnen. Gezien de vertrouwelijkheid van trajecten geven wij geen referenties.

 

Een summiere omschrijving van de casus uit onze werkpraktijk omvat arbeidsconflicten van allerhande aard en omvang en meestal in combinatie met ziekteverzuim en re-integratie, ontslagzaken, zakelijke conflicten,  klachtenafhandeling nav de werkwijze van een leverancier, belangenverstrengeling tussen aandeelhouders en eigenaars van een onderneming, bemiddeling in het gesprek van een bedrijvenorganisatie met een gemeentelijke project organisatie, het bijstaan van een burger in het gesprek met een gemeentelijke sociale dienst en het bijstaan van een ondernemer in het gesprek met een gemeentelijke vastgoed dienst.

 

Contact opnemen.