Werkwijze

Wat telt is een werkbare, realistische en duurzame oplossing die past bij u en bij uw bedrijf of organisatie.

 

Wij zijn onafhankelijk, verlenen maatwerk diensten en hanteren een persoonlijke benadering, met gevoel en verstand. In onze aanpak zijn wij doortastend en creatief, inspirerend, empathisch en met humor. 

 

Aanvliegroutes

  • Conflicten hanteren; zakelijk & privé

  • Conflicten oplossen; zakelijk & privé

  • Integriteit en vertrouwenskwesties

  • Klachten, calamiteiten en incidenten

  • Intervisie, technisch voorzitter, dagvoorzitter

  • Lezingen, trainingen en workshops

  • Een second opinion

 

Indien nodig of gewenst verwijzen wij naar derden of betrekken wij hen desgevraagd bij de advisering. 

Wij onderhouden goede contacten en werken samen met gekwalificeerde deskundigen zoals advocaten, mediators, notarissen, accountants, fiscalisten, pensioendeskundigen, assuradeuren, externe vertrouwenspersonen, arbeidsdeskundigen, HR deskundigen en psychologen.

 

Wij zijn bereikbaar en beschikbaar op werkdagen overdag en in de avonduren. 

Voor een eerste oriëntatie en verkenning gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek.

Wij zijn zeer goed bekend met het juridische taalgebruik en met de medische terminologie.

 

Op al onze aanbiedingen en facturen zijn de Algemene Voorwaarden First Seven (PDF) van toepassing.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform AVG en de Privacyverklaring First Seven (PDF).

 

 

Contact opnemen.